Η Χειρουργός Οφθαλμίατρος Αναστασία Κλαυδιανού πραγματοποιεί όλο το εύρος των απαιτούμενων οφθαλμολογικών εξετάσεων, διαθέτοντας άρτιο και σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό.

 

iatros

 

Στο Ιδιωτικό της Ιατρείο πραγματοποιούνται οι παρακάτω εξετάσεις:

 • Μέτρηση διαθλαστικών ανωμαλιών – έλεγχος όρασης και μέτρηση Μυωπίας, Υπερμετρωπίας, Αστιγματισμού και Πρεσβυωπίας
 • Πλήρης παιδοφθαλμολογική εξέταση -Σκιασκοπία μετά από κυκλοπληγία
 • Κερατομετρία
 • Τονομέτρηση - μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης
 • Παχυμετρία κερατοειδούς μη επαφής με OCT προσθίου ημιμορίου - απαραίτητη στη μελέτη Γλαυκώματος και προεγχειρητικά σε Διαθλαστικές Επεμβάσεις
 • Βιομικροσκόπηση με Σχισμοειδή Λυχνία
 • Έλεγχος Χρωματικής Αντίληψης - Ishihara Test για δυσχρωματοψία-αχρωματοψία
 • Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος δακρύων (Schirmer test, BUT)
 • Έλεγχος Δακρυϊκού αποχετευτικού συστήματος
 • Ορθοπτική μελέτη / μελέτη Στραβισμού - Διπλωπίας
 • Νευροφθαλμολογικός έλεγχος
 • Πλήρης μελέτη βυθού
 • Άμεση και έμμεση βυθοσκόπηση
 • Βυθοσκόπηση με τρικατοπτρική ύαλο Goldmann
 • Πλήρης Μελέτη Γλαυκώματος
 • Τονομετρική καμπύλη
 • Γωνιοσκοπία
 • Οπτικά Πεδία - Αυτόματη Περιμετρία απαραίτητη για τη διάγνωση και την παρακολούθηση του γλαυκώματος
 • Οπτική Τομογραφία Συνοχής υψηλής ανάλυσης - OCT Ωχράς κηλίδας - Απεικόνιση της ωχράς κηλίδας για διάγνωση, επιλογή κατάλληλης θεραπείας και παρακολούθηση σε παθήσεις όπως ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας, διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας
 • OCT Οπτικού νεύρου- Απεικόνιση του οπτικού νεύρου για την πρώιμη διάγνωση και παρακολούθηση του γλαυκώματος
 • OCT προσθίου ημιμορίου - Απεικόνιση κερατοειδούς και γωνίας προσθίου θαλάμου
 • Φωτογράφιση προσθίων και εξωτερικών τμημάτων του οφθαλμού - παρακολούθηση παθήσεων κερατοειδούς, επιπεφυκότα, ίριδας
 • Φωτογράφιση Βυθού - παρακολούθηση παθήσεων στον αμφιβληστροειδή και στο υαλοειδές σώμα.

 

iatros   iatros   iatros

 

Στα Συνεργαζόμενα Κέντρα πραγματοποιούνται οι ακόλουθες εξετάσεις:

 • Ψηφιακή Φλουοραγγειογραφία
 • Ψηφιακή Αγγειογραφία με Ινδοκυανίνη
 • Αυτοφθορισμός Βυθού
 • Ανέρυθρες φωτογραφίες Βυθού
 • IOL MASTER Βιομετρία
 • Τοπογραφία Κερατοειδούς
 • Μέτρηση ενδοθηλιακών κυττάρων κερατοειδούς
 • Υπερηχογράφημα Α- SCAN / B- SCAN
 • Υπερηχογράφημα προσθίου ημιμορίου (UBM)
 • Wavescan Μελέτη Οπτικών εκτροπών Οφθαλμού
 • Μελέτη και εφαρμογή βοηθημάτων χαμηλής όρασης
 • Οφθαλμικές γενετικές αναλύσεις (DNA)
 • Ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα – Ηλεκτροφθαλμογράφημα
 • Προκλητά δυναμικά ινιακού λοβού